Termeni și condiții

Acasă

Context și Descriere:

Serviciul SaaS "GESTIO", dezvoltat și furnizat de WEBGRADE RO SRL, este o aplicație web și mobilă dedicată saloanelor de beauty și profesioniștilor din industria beauty, facilitând gestionarea eficientă a afacerilor, programarea clienților și altele.

Definiții:

  1. Utilizator: Orice entitate sau persoană fizică care utilizează serviciul SaaS "GESTIO"...
  2. Furnizor: WEBGRADE RO SRL.
  3. Serviciu SaaS (Software as a Service): Serviciul de furnizare a accesului la platforma software "GESTIO" în baza unui abonament.
  4. Pachet de Licențe: Abonamentul care reglementează utilizarea serviciului "GESTIO" și este bazat pe numărul de utilizatori ales de către Utilizator...

1. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

1.1. Prin utilizarea serviciului SaaS "GESTIO" oferit de WEBGRADE RO SRL, sunteți de acord să respectați și să vă supuneți tuturor termenilor și condițiilor...

2. UTILIZAREA SERVICIULUI

2.1. Accesul la serviciu "GESTIO" se acordă în baza unui abonament și este destinat utilizării interne. Numărul de utilizatori ai produsului este reglementat de pachetul de licențe ales de către Utilizator.

2.2. Un cont poate gestiona mai multe saloane în sistem, oferind flexibilitate Utilizatorului în administrarea afacerilor. Fiecare salon înregistrat în cadrul unui cont poate beneficia de o licență distinctă, permitând utilizarea independentă a funcționalităților "GESTIO".

3. CONFIDENȚIALITATE

3.1. Utilizatorul recunoaște și acceptă că informațiile furnizate sau obținute prin intermediul serviciului "GESTIO" oferit de WEBGRADE RO SRL pot fi considerate confidențiale și vor fi tratate ca atare.

4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

4.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra serviciului "GESTIO", inclusiv dar fără a se limita la software, design și conținut, rămân proprietatea exclusivă a WEBGRADE RO SRL.

5. PLATĂ ȘI FACTURARE

5.1. Utilizatorul este responsabil pentru efectuarea plăților aferente abonamentului în conformitate cu termenii și condițiile specifice de facturare. Costul serviciului "GESTIO" este afișat fără TVA.

5.2. Utilizatorii au posibilitatea să introducă datele de facturare și să salveze informațiile cardului în sistem pentru a permite plăți automate viitoare. În momentul în care plățile se realizează automat, platforma "GESTIO" va notifica administratorii din cont cu 3 zile înainte de a încerca colectarea banilor.

5.3. În cazul în care tranzacția automată nu reușește, licența corespunzătoare nu va fi extinsă, și accesul la sistemul "GESTIO" va fi restricționat până când licența este prelungită. Această măsură are drept scop asigurarea continuității utilizării serviciului și prevenirea eventualelor întreruperi în funcționalitate.

6. MODIFICĂRI ALE PREȚULUI

6.1. WEBGRADE RO SRL își rezervă dreptul de a modifica prețul serviciului "GESTIO" fără notificare prealabilă. Orice modificare de preț va intra în vigoare imediat și va fi aplicată tuturor abonamentelor existente și viitoare.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1. WEBGRADE RO SRL nu își asumă răspunderea pentru orice pierderi sau daune rezultate din utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciului "GESTIO".

8. ÎNCETAREA SERVICIULUI

8.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda sau rezilia serviciul "GESTIO" în orice moment, fără notificare prealabilă, în cazul încălcării grave a acestor termeni și condiții.

9. LEGE ȘI JURISDICȚIE

9.1. Acești termeni și condiții sunt guvernați de legile în vigoare, iar orice litigiu va fi supus jurisdicției instanțelor competente.

10. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

10.1. WEBGRADE RO SRL își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment, cu efect imediat prin actualizarea acestui document.

Gestio

Descarca aplicația

Contact
Social media

© Copyright 2024 gestio.salon. Toate drepturile sunt rezervate.